เกี่ยวกับเรา
บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

image

บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตน้ำมะขามเปียกเข้มข้น จัดจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ต่อมาแนวโน้มความต้องการน้ำผลไม้เข้มข้นชนิดอื่นๆ มีมากขึ้นทางบริษัทฯ จึงได้วิจัยและพัฒนาสูตรขึ้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯผลิตสินค้าในกลุ่มน้ำผลไม้เข้มข้น 100% , น้ำผลไม้ฟรุ๊ตเบสพรีเพอเรชั่น 40% และน้ำผลไม้เพียวเร่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของเรา คือ น้ำมะขามเข้มข้น,น้ำมะนาวแช่แข็ง และน้ำผลไม้เข้มข้น 100% ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 400 ตัน/เดือน

ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจของบริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด ที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อรสชาติที่เป็นธรรมชาติทั้งยังคงอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ครบถ้วน ภายใต้กระบวนการผลิตสะอาด และปลอดภัย เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปที่มีเทคโนโลยีทันสมัย โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP , HACCP, HALAL , KOSHER ตลอดจน BRC ISSUE 8


         บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด มีแหล่งวัตถุดิบ และฐานการผลิตที่มั่นคงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้าที่มาจากวัตฤดิบธรรมชาติ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบ จึงมีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกร (Contract Farming) เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมอีกด้วย

image
ผลิตภัณฑ์

image
Tamarind Concentrate

image
Lime Juice

image
Fruit juice concentrate 100%

image
Fruit Puree

image
Fruit Base Preperation

image
Syrup

image
Topping

OEM
(Original Equipment Manufacturer)


  บริการคิดค้น พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและมีความคงตัว

   บริการขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหาร และเลขฮาลาล

  บริการจัดหาวัตถุดิบ และส่วนผสมต่างๆ ให้เหมาะกับแต่ละผลิตภัณฑ์

   บริการจัดการสต็อควัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิต

  บริการผลิตสินค้าหลากหลายกลุ่ม

  บริการแปรรูปผักและผลไม้

  บริการบรรจุหรือแพ็คสินค้า

ระบบคุณภาพ

image
BRC Issue 8
(The British Retail Consortium)
image

GMP
(Good Manufacturing Practice)

image
HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point)
image
HALAL
image
KOSHER
image
ระบบ ISO 17025
ติดต่อเรา
Powered by MakeWebEasy.com