Quality

          จากนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ "มุ่งมั่น พัฒนา ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า “เพื่อรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ทางบริษัทฯ ได้การรับรองจากมาตรฐานระดับสากล ได้แก่

image
BRC Issue 8
(The British Retail Consortium)
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่วัตถุประสงค์หลักเป็นการระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และคุณภาพที่ต้องมีการกระทำให้สอดคล้องกับกฎหมาย
image

GMP
( Good Manufacturing Practice)

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต และควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม ตลอดจนทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

image
HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point)
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อลด หรือขจัดอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่อันตรายเหล่านั้น รวมทั้งเงื่อนไขที่จะนำไปสู่อันตรายในอาหารทุกขั้นตอนการผลิต
image
HALAL
การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ข้อกำหนดในมาตรฐานนี้ให้ความสำคัญ 4 ด้าน ด้วยกัน คือ 1.วัตถุดิบ 2.กระบวนการผลิต 3.การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง  4.สุขลักษณะส่วนบุคคล   เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิม โดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารได้โดยสนิทใจ
image
ระบบ ISO 17025
ผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบมีความปลอดภัยสูงทั้งในแง่คุณภาพ และสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ในทุกขั้นตอนของการผลิต
image
KOSHER
เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักศาสนาศาสนา ยูดาย เรียกว่า  "คัชรูท" (Kashruth) อาหารที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อที่กำหนดและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้รับประทานได้ เป็นการประกันว่า ชาวยิวโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารได้โดยสนิทใจ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้